Teenused

Jooksev raamatupidamine?

 • Algdokumentide käsitlemine,
 • Raamatupidamissüsteemi sisseseadmist ja kontoplaani koostamist.
 • Algdokumentide pea- ja päevaraamatusse kandmist.
 • Algdokumentide mappi köitmist ja elekrooniliselt andmekandjale salvestamist.
 • Käibemaksu arvestamist, ametlike vormide täitmist ning maksuametile esitamist.
 • Jooksval Majandusaastal raamatupidamise ülevõtmine.

Arveldus ja reskontra

 • Müügiarvete koostamine ning edastamine.
 • Tarnijatele võlgade tasumise ning klientidelt laekumiste jälgimine.
 • Meeldetuletuste saatmine.
 • Palgaarvestusteenus

 • Palkade ja tööandjamaksude arvestamine,
  palgalehtede koostamine ja raportite edastamine e-mailile kliendile

 • Perioodi- ning aastaaruannete ametkondadele esitamine.
 • Palgasaaja andmekaardi loomine või uuendamine
 • Puhkuserahad ja lõpparved arvutamine
 • Täiteasjad ja muud palgahaldust puudutavad toimingud alates
 • Tööandja TyEL kuuaruannete edastamine Maksuametile
 • Äri- ja personaliteenus

 • Aastaaruannete koostamist, kasumiaruannet ja bilanssi.
 • Ettevõtte asutamine, lõpetamine ja muudatused registrites.
 • Tööandja nõustamine personaliküsimustes.
 • Ametlike vormide täitmist ja kindlustusseltsile ning maksuametile esitamist.
 • Maksunõustamine

 • Maksustamine on pidevas muutumises. Aitame ettevõtjal teha
  maksustamisel õigeid ja olulisi valikuid paljude erinevate
  võimaluste seast.

 • Konsultatsioonid ja eraldi kokkulepitava asjatundmist vajava
  kliendi huvi lahendamist.

 • Kandeavaldus maksuametisse või äriregistrisse
 • Firmale vajaminevad kindlustustaotlused kindlustusseltsidele-
  LähiTapiola
 • Teeme ära tegemata töö


  Teeme meile toimetatud algdokumentide põhjal raamatupidamise tagantjärele:

  Mõnikord on raamatupidamine mingil põhjusel tegemata jäänud. Too dokumendid meile kas või kilekotis ja kõik ülejäänu korraldame meie.