Info alustajatele

Kasulik info neile, kes soovivad teha oma firma, aga ei tea millist firmat luua

 

 

1. Füüsilisest isikust ettevõtja- FIE (Tmi)

 
•Registreerimistasu 110 eurot (2015)

 
•Lihtne alustada, muuta või lõpetada

 
•Ühe inimese või pere ettevõte

 
• Abikaasad võivad jagada kasumi vastavalt
tööpanusele/osalusele

 
• Võib palgata töötajaid

 
• Isiklik vastutus ettevõtte võlgade ja muude
kohustuste ees

 
• Peamiselt sissetulekute maksustamine

 
• Ettevõtja ei saa võtta raha välja palgana, varasid
saab võtta välja ainult erakasutusse, makse
makstakse kasumilt

 

 

 
2. Osanike ühingud: täisühing ja usaldusühing (AY, KY)

 

•Registreerimistasu 240 eurot (2015)

 
•Täisühing (AY), vähemalt 2 vastutavat osanikku

 
•Usaldusühing (KY), vähemalt üks vastutav ja üks passiivne osanik

 
•Luuakse osanike vahel sõlmitava kirjaliku asutamislepingu alusel

 
•Osanikud jagavad kasumi kokku lepitud suhtes

 
•Võib palgata töötajaid

 
•Osanikud vastutavad ettevõtte võlgade ja kohustuste eest, välja arvatud usaldusühingu passiivne osanik, kes vastutab investeeritud summa ulatuses.
*Osanikud võivad võtta ettevõttest vara välja:

 

•palgana, mis on saaja maksustatav tulu

 
•erakasutusse, maksud ettemaksuna prognoositava maksustatava tulu aluse

 

 

 
3. Aktsiaselts (Oy)

 
•Registreerimistasu 380 eurot

 
•Aktsiaseltsi elektrooniline asutamisavaldus 330 eurot

 
•Asutajaks üks või mitu inimest või äriühingut

 
•NB! Juhatuses vähemalt 1 tegevliige ja
1 asendusliige

 
•Isiklik risk piirdub ainult ise tehtud investeeringu summaga (arvestada võimalikke käendusi)

 
•Oy aktsiakapital on minimaalselt 2500 eurot, peab olema ettevõtte kontol, või mitterahaline sissemakse, kui audiitori poolt kontrollitud

 
•Kasumilt tuleb maksta ettevõte tulumaksu 20,0%

 
•Võib maksta palka või dividende

 
•Palkade puhul personaalne sissetulekute maksustamine, dividendide puhul sissetulekute või kapitali maksustamine 30/32%

 
•Soovitatav on sõlmida aktsionäride osalusleping